کانون خواهران

گزارش طرح تابستانه کانون خواهران

جمعی از کودکان و نوجوانان عزيز مقيم وين از 11 يولی تاکنون زير نظر مربيان گرامی کانون خواهران اوقات فراغت خود را با شعر وقصه خوانی، تهيه کاردستی، نقاشی، مسابقه و تفريح، گل کاری و … در ساختمان مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين سپری می کنند. اين طرح، …

بیشتر بخوانید »

برگزاری مراسم اختتامیه کلاسهای آموزشی کانون

کانون بانوان اردویی تفریحی به مناسبت اختتامیه کلاس های آموزشی برگزار نمود. ایام هفته وحدت نیظدبخک کا قثهکشالشهکثقا ثاقلاثهقکنال اقثعلاهسال اثسله اثفقسهلا ایهلاعفلفث خانواده تنها نهاد فطری و طبیعی است و شرط پویایی و استواری آن وجود روابط صحیح و پایدار میان همسران است. زن در خانواده نقش برجستهای دارد …

بیشتر بخوانید »

مراسم معنوی نیمه رجب و اعمال ام‌ّداود ویژه خواهران

با توجه به محدودیت های کرونایی پیش رو کانون بانوان مرکز اسلامی امام علی علیه السلام مراسم معنوی اعمال ام داوود را در ضای باز مسجد سسله نشست های نقش زن در خانواده را نتیک هاشخثقال هثقشال خ شه لشثهقلاهثقال حهاشحهقالحاثشقلقث ذسه ذکهبلشعثلق هغق8بشغثله هغقثل حغثق9شل غثقلحه شثغقل9 غش9حثغقل 9ش9غق …

بیشتر بخوانید »