احکام روزه

جبر در افطار

اگر چيزى به زور در گلوى روزه‏دار بريزند، يا سر او را به زور در آب فرو برند، روزه او باطل نمى‏شود، ولى اگر مجبورش كنند كه روزه خود را باطل كند مثلا به او بگويند اگر غذا نخورى ضرر مالى يا جانى به تو مى زنيم و خودش براى …

بیشتر بخوانید »

تعریف روزه

روزه آن است كه انسان براى انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب از چيزهايى كه روزه را باطل مى‏كند و شرح آنها ذیلا گفته می‏شود، خوددارى نمايد. مبطلات روزه: خوردن و آشاميدنجماعاستمناءدروغ بستن به خدا و پيغمبررساندن غبار غليظ به حلقفرو بردن سر در آبباقى ماندن بر …

بیشتر بخوانید »