بعثت از دیدگاه امام خمینی

اصل بعثت چه هست؟ نزول وحی یعنی چه؟ این ها از اموری هستند که سربسته و دربسته باقی می ماند. آنچه که ما از بعثت می توانیم بفهمیم، برکاتی است که از این پدیده حاصل شده است. امام خمینی رحمه الله علیه

همچنین ببینید

سلام علی آل یس