حضرت رسول از دیدگاه امام خمینی

انبیا دنبال این بودند که چرا این بشرى که فطرتاً باید فطرت سالم داشته باشد، چرا باید اینطور باشد. رسول اکرم براى این غصه می خورد. در وحى هم به او گفته است که: مثل اینکه تو خودت را دارى به کشتن می دهى که اینها ایمان نمی ‏آورند.

امام خمینی قدس سره

همچنین ببینید

کارگاه هنر در مرکز اسلامی امام علی علیه السلام