بایگانی/آرشیف روزانه: 9 مهر 1402

حضرت رسول از دیدگاه امام خمینی

انبیا دنبال این بودند که چرا این بشرى که فطرتاً باید فطرت سالم داشته باشد، چرا باید اینطور باشد. رسول اکرم براى این غصه می خورد. در وحى هم به او گفته است که: مثل اینکه تو خودت را دارى به کشتن می دهى که اینها ایمان نمی ‏آورند. امام …

بیشتر بخوانید »

پیامبر سرور مخلوقات

قال الصادق(ع): وَ اَللَّهِ سَيِّدَمَنْ خَلَقَ اَللَّهُ وَمَابَرَأَ اَللَّهُ بَرِيَّةً خَيْراً مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ امام صادق(ع): به خدا سوگند او(حضرت محمد) سرور مخلوقات خدا بود، و خدا هيچ مخلوقى را بهتر از محمد صلّى اللّٰه عليه و آله نيافريده.

بیشتر بخوانید »

رسول من انفسکم

لَقَدْ جاءَکُمْ رَسولٌ مِنْ اَنْفُسِکُمْ عَزیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّم حَریصٌ عَلیْکُمْ بِاْلْمُؤمِنینْ رَئوفٌ رَحیمٌ رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنجهای شما بر او سخت است و اصرار به هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است.

بیشتر بخوانید »