لیله المبیت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

اگر کسی بخواهد بگوید «لیلةُ المبیت» برای آنها شرف نیست، باید گفت «لیلةُ المبیت» به همان اندازه شرف است که نوزده ماه رمضان شرف است، او «عبد محض» است! بداند کشته می شود می رود و بداند که کشته هم نمی شود می رود

آیت الله جوادی آملی

همچنین ببینید

حدیث شراء نفس

قال علی ابن الحسین(ع): ان اول من شری نفسه ابتغاء رضوان الله علی بن ابی …