تمرین خودکنترلی در ماه رمضان

بستن دهان از غذای حلال، برای این است که انسان در آن سی روز، تمرین کند که زبان خود را از گفتار حرام، ببندد؛ غیبت نکند؛ دروغ نگوید و فحش ندهد.

شهید مرتضی مطهری(ره)

همچنین ببینید

کارگاه هنر در مرکز اسلامی امام علی علیه السلام