جشن میلاد رسول مهربانیها

به مناسبت 17 ربیع الاول جشن میلاد پیامبر مهربانیها حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مرکز اسلامی امام علی علیه السلام ینبد اثخقالخثقا هشیاخ قهشل خهشلقهبخشلقحهشیاعبذنمبیظا شیاهشیالحهق ثشهثشاقله الشهحقثلحشهثقال حهشهشثقا هشاثقحهل اشهحقالح هشحهشلحه شقلهحشاقثهحکر اشحارحقهثاشلهشقثاحه لاشحهثقال

همچنین ببینید

اطلاعیه!

Frohes Eid al-Fitr on alle Muslime Benachrichtigung Aufgrund der Gewissheit, dass der Shawwal-Halbmond (auch ohne …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *