روش تقاضای انجام عقد شرعی

دفتر امور اجتماعی و خانواده مرکز اسلامی امام علی علیه السلام وین پس از دریافت فرمها و تصویر مدارک از طریق سایت و یا ارسال از طریق واتس آپ، آن ها را بررسی کرده و در صورت كامل بودن، هماهنگي هاي لازم را صورت داده و زمانی را براي اجراي صيغه عقد تعيين و مراتب را به اطلاع متقاضيان براي حضور در مراسم عقد می رساند.
زوجين موظفند در زمان اجرای صيغه عقد اصل کليه مدارک خود را به همراه داشته باشند.
پس از انجام مراسم عقد، مدارک ازدواج به امضای ریاست محترم مرکز رسيده و در صورت آماده شدن در همان روز و يا حداکثر طی يک هفته از طريق پست به زوجين تحويل داده می شود.
در زمان اجرای مراسم صيغه عقد كه در محل اتاق عقد مركز اسلامي امام علی علیه السلام وین و با حضور ریاست مركز و يا دیگر روحانیون به نمايندگی از ریاست مرکز برگزار مي گردد، تنها حضور زوجين كفايت مي كند ولی در عين حال، مركز اسلامي امام علی علیه السلام وین می تواند پذيرای حداکثر 10تن از همراهان و ميهمانان زوجين باشد.
صيغه عقد به زبان عربي ايراد شده و در صورت لزوم توضيحاتي به زبان هاي ديگر فارسی، انگلیسی، عربی و آلمانی داده مي شود.
شرايط و مدارك لازم جهت ازدواج اسلامي
1- مسلمان بودن زوجين (در صورتي كه زوجين يا يكي از آنان مسلمان نباشند، مي توانند براي تشّرف به دين مبين اسلام، درخواست نمايند)
2- در صورت ازدواج اول دختر و در صورتي كه پدر دختر مسلمان باشد، حضور پدر دختر برای امضای عقدنامه ضروری است. در صورت عدم امکان حضور پدر دختر، ارسال رضايتنامه رسمی و محضری وی الزامی می باشد.
3- در صورت ازدواج مجدد خانم، اصل طلاق نامه و یا مهر طلاق رسمی در شناسنامه خانم لازم است.

 

روش تقاضای انجام طلاق شرعی

دفتر امور اجتماعی و خانواده مرکز اسلامی امام علی علیه السلام وین پس از دریافت فرمها و تصویر مدارک از طریق سایت و یا ارسال از طریق واتس آپ، آن ها را بررسی کرده و در صورت كامل بودن، هماهنگي هاي لازم را صورت داده و زمانی را براي انشاء طلاق شرعی تعيين و مراتب را به اطلاع متقاضيان براي حضور در مراسم عقد می رساند.
زوجين موظفند در زمان حضور اصل کليه مدارک خود را به همراه داشته باشند.
پس از انجام مراسم، مدارک به امضای ریاست محترم مرکز رسيده و در صورت آماده شدن در همان روز و يا حداکثر طی يک هفته از طريق پست به زوجين تحويل داده می شود.

فرم ازدواج را با دقت پر نموده و مدارک مورد نیاز را ضمیمه نمایید.

فرم طلاق را با دقت پر نموده و مدارک مورد نیاز را ضمیمه نمایید.

فرم طلاق

1مشخصات خانم Frau Specificaties
2آدرس خانم Frau Adresse
3ّIst das Ihre erste Ehe
4مشخصات آقاHerre Specificaties
5آدرس آقا Herre Adresse
6ّIst das Ihre erste Ehe
7بارگزاری مدارک Documenten uploaden

مشخصات خانم Profil von Frau

نام و نام خانوادگی(ضروری)
Vorname& Nachname(ضروری)
نام پدر Name des vater:(ضروری)