چهارشنبه 6 مرداد 1395 27 يولی 2016 22 شوال اذان صبح 02:58 طلوع خورشید 05:24 اذان ظهر 13:02 غروب‌آفتاب 20:38 اذان مغرب 21:03 نيمه شب 23:49