شنبه 12 تير 1395 02 يولی 2016 26 رمضان اذان صبح 01:54 طلوع خورشید 04:59 اذان ظهر 13:00 غروب‌آفتاب 20:59 اذان مغرب 21:27 نيمه شب 23:27